Log in
Vanwege het vertrek van twee huidige leden zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de Commissie Vakinhoud. De Commissie Vakinhoud is een belangrijke commissie van de NVLF. De twaalf leden komen uit alle werkvelden binnen de logopedie. De onderwerpen die door hen worden besproken zijn divers, maar hebben allemaal te maken met vakinhoud en kwaliteit.

De commissie bestaat op dit moment uit negen leden, dus we hebben plek voor drie enthousiaste collega’s. We zijn op zoek naar:

  • Een logopedist met het aandachtsgebied preverbale logopedie;
  • Een logopedist met het aandachtsgebied gehandicaptenzorg;
  • Een logopedist met het aandachtsgebied preventieve logopedie.

Onderwerpen
Praten we over de ontwikkelingen binnen de logopedie, dan hebben we leden in de commissie nodig die kunnen aangeven wat dat in hun werksituatie betekent. De commissie adviseert het bestuur van de NVLF over te nemen besluiten. Maar dient ook als klankbord voor de beleidsadviseurs van het bureau.

Wil je meedenken over bijvoorbeeld:

  • Herziening en implementatie van kwaliteitsinstrumenten, zoals de NVLF-richtlijnen,  multidisciplinaire richtlijnen, kwaliteitstoets?
  • Het beroepsprofiel?
  • De programma’s van de KKB Kennisdag en het NVLF jaarcongres?

Meld je dan aan voor de commissie Vakinhoud.

Praktische informatie
De commissie komt zes keer per jaar op maandag