Log in
Vorige week zijn 130 logopediepraktijken uitgenodigd om mee te werken aan het kosten/kostprijsonderzoek. Zoals we vorige week al in een mail aan praktijkhouders lieten weten vinden we het erg belangrijk dat alle aangeschreven praktijken meewerken. Voor logopedisten (en diëtisten, fysio-, ergo- en oefentherapeuten) is dit dé kans om van zich te laten horen. Maar helaas blijft het aantal aanmeldingen achter bij de verwachting.
Redactie

De NVLF begrijpt de reactie van leden heel goed: Waarom moeten we weer deelnemen aan een nieuw kostenonderzoek? Er ligt toch nog een onderzoek van de NZA van een paar jaar geleden? Kunnen we dat onderzoek niet gebruiken? Daarin bleek toch al duidelijk dat de tarieven omhoog moesten!

De NVLF heeft de afgelopen jaren continu verwezen naar het NZa-rapport uit 2011 en het rapport was het uitgangspunt bij de gesprekken over de hoogte van de tarieven. Maar het rapport is van december 2011 en dus ook al weer bijna acht jaar oud. In het Bestuurlijk Akkoord is met alle ondertekenaars, dus ook met het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars en alle paramedische beroepsgroepen, besloten om voor alle paramedici een kostenonderzoek uit te voeren. Dan kan de NVLF niet zeggen we doen niet mee want wij hebben nog een rapport uit 2011.

Dat wil overigens niet zeggen dat het kostenonderzoek uit 2011 voor niets