Lees verder
Vorige week zijn 130 logopediepraktijken uitgenodigd om mee te werken aan het kosten/kostprijsonderzoek. Zoals we vorige week al in een mail aan praktijkhouders lieten weten vinden we het erg belangrijk dat alle aangeschreven praktijken meewerken. Voor logopedisten (en diëtisten, fysio-, ergo- en oefentherapeuten) is dit dé kans om van zich te laten horen. Maar helaas blijft het aantal aanmeldingen achter bij de verwachting.
Redactie

De NVLF begrijpt de reactie van leden heel goed: Waarom moeten we weer deelnemen aan een nieuw kostenonderzoek? Er ligt toch nog een onderzoek van de NZA van een paar jaar geleden? Kunnen we dat onderzoek niet gebruiken? Daarin bleek toch al duidelijk dat de tarieven omhoog moesten!

De NVLF heeft de afgelopen jaren continu verwezen naar het NZa-rapport uit 2011 en het rapport was het uitgangspunt bij de gesprekken over de hoogte van de tarieven. Maar het rapport is van december 2011 en dus ook al weer bijna acht jaar oud. In het Bestuurlijk Akkoord is met alle ondertekenaars, dus ook met het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars en alle paramedische beroepsgroepen, besloten om voor alle paramedici een kostenonderzoek uit te voeren. Dan kan de NVLF niet zeggen we doen niet mee want wij hebben nog een rapport uit 2011.

Dat wil overigens niet zeggen dat het kostenonderzoek uit 2011 voor niets was. Het rapport uit 2011 blijven wij betrekken bij de gesprekken over het kostenonderzoek. Een tweede onderzoek kan de problematiek nog extra benadrukken.

“Het tegenvallende aantal aanmeldingen lijkt op het eerste gezicht op te lossen door de steekproef uit te breiden. Maar als het aantal afmeldingen te groot is, is de representativiteit van de praktijken in het onderzoek echter niet meer te garanderen. Een zo hoog mogelijke respons blijft dus enorm belangrijk,” licht Gupta Strategists, het onafhankelijke adviesbureau dat het onderzoek uitvoert, toe.

Vergoeding €250

Wij realiseren ons heel goed dat deelname aan het onderzoek flink wat tijd kost. En dat terwijl juist de werkdruk één van de grote problemen binnen de beroepsgroep is. Dit onderzoek moet juist bijdragen aan het doorbreken van de negatieve spiraal.
De vragenlijst is omvangrijk. Dat is nodig om straks met de uitkomsten in de hand te kunnen onderhandelen met zorgverzekeraars en VWS. Het onderzoek kost een paar uur. Dat is een hele investering. Daarom biedt de NVLF aan alle deelnemers een vergoeding van € 250 aan. Die krijg je als alle onderdelen zijn ingevuld en jouw respons kan worden meegenomen in de resultaten.

We hebben naar aanleiding van de mail die wij vorige week stuurden veel reacties gekregen van praktijkhouders die mee willen werken, maar let op: je kunt alleen meewerken als je door Gupta Strategists wordt uitgenodigd. Je kunt je niet zelf aanmelden.

Alsnog meewerken?

Ben je uitgenodigd en heb je in een eerste reactie aangegeven niet te willen meewerken, maar wil je dat alsnog doen? Dan stellen wij dat zeer op prijs. Neem daarvoor contact op met het onderzoeksbureau. Uiteraard geldt dan de vergoedingsregeling ook.

Vertrouwen

Het verenigingsbestuur van de NVLF heeft veel vertrouwen in de uitkomsten van dit onafhankelijk uitgevoerde onderzoek, dat eind dit jaar wordt afgerond en dat wordt gesteund door de andere paramedische beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. De resultaten zijn de basis voor onderhandelingen om te komen tot kostendekkende tarieven.