Lees verder
Op 11 juni schreven we er al over: met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Deze wet komt deels tegemoet aan de wensen van werknemers (zoals eerder kans op een vast contract) een aan werkgevers (zoals makkelijker een ontslagvergunning aanvragen). Flex wordt minder flex en vast wordt minder vast.
Redactie

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • De ketenbepaling wordt gewijzigd
  Na 3 tijdelijke contracten binnen 3 jaar ontstaat recht op een vast contract (dit was 2 jaar).
 • Vaste invulling flexibele contracten
  Aan oproepkrachten met een 0-uren contract of min-max contract moet de werkgever elk jaar een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang (op basis van de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande 12 maanden).
 • Een hogere WW-premie bij een tijdelijk contract, contracten waarvan er geen getekend exemplaar (beide partijen) in het personeelsdossier is, 0-uren en min-max contracten. Werkgevers betalen een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract. De lage WW-premie wordt 2,78%, de hoge premie 7,78%.
 • Recht en opbouw transitievergoeding
  Werknemers hebben bij ontslag direct van het begin recht op de transitievergoeding (dit was minimaal twee jaar in dienst). Verder is de opbouw nu gekoppeld aan de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst. De hogere transitievergoeding voor iemand die meer dat 10 jaar in dienst is vervalt.
 • Combineren ontslaggronden
  De werkgever kan bij het indienen van een ontbindingsverzoek bij de rechter verschillende ontslaggronden combineren.

De informatie op www.nvlf.nl is naar aanleiding van deze wetswijziging aangepast. Zie onder andere de documenten Praktijkhouder en werkgever, wat komt erbij kijken? en de toelichting op het personeelsreglement.

Webinar

Eind oktober/begin november organiseren we een webinar over deze wet. De vraag of het aantrekkelijk zou kunnen zijn om de medewerkers met een tijdelijk, 0-uren of een min-max contract een vast contract aan te bieden komt dan ook aan de orde. Wil je dit al eerder nagaan? Neem dan contact op met jouw financieel adviseur of uw salarisadministratiebureau.

Meer lezen over de verschillen in WW-premie? Dat kan op de site van de rijksoverheid.