Lees verder

Per 1 mei 2024 verwelkomt de NVLF Marnix de Romph als nieuwe voorzitter van de vereniging. De ledenraad van de NVLF stemde op 27 februari in met zijn benoeming. Marnix de Romph volgt Michel Dutrée op die na acht jaar voorzitterschap afscheid neemt omdat zijn maximale zittingstermijn erop zit. Middels onderstaand persbericht brengen wij jullie graag op de hoogte.

Marnix de Romph nieuwe voorzitter Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
 
Woerden 18 maart 2024 – Per 1 mei is Marnix de Romph (52) de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). De ledenraad van de NVLF stemde op 27 februari in met zijn benoeming. Marnix de Romph volgt Michel Dutrée op die na acht jaar voorzitterschap afscheid neemt omdat zijn maximale zittingstermijn erop zit.
 
Marnix de Romph studeerde maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en politicologie/bestuurskunde/recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Bestuurlijk heeft De Romph ruime ervaring binnen de (paramedische) zorg, het openbaar bestuur en bij branche- en beroepsverenigingen. Op dit moment is hij voorzitter van de Organisatie van Nederlandse tandprothetici, directeur zorginnovatie en ontwikkeling bij ggz-aanbieder CaleidoZorg en directeur van P3NL, federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen waar hij zich onder meer inzet voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de elf aangesloten beroeps- en wetenschappelijke verenigingen.
 
Multidisciplinair samenwerken
De Romph hield zich de afgelopen jaren bezig met multidisciplinaire samenwerking bij verschillende zorginstellingen en onder zijn leiding werden onder meer diverse samenwerkingsverbanden opgezet. Over zijn drijfveren zegt hij: “Ik sta voor zorgvernieuwing, samenwerken en professionals bij elkaar brengen voor beter afgestemde zorg met als belangrijkste doel: de cliënt centraal.”
De Romph kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan voor de NVLF. “Samen met de leden, het bestuur, de collega’s op het bureau en overige stakeholders wil ik mij inzetten voor een stevige positie van logopedie binnen het zorglandschap en het zichtbaar blijven maken van de meerwaarde van logopedie.”
 
De NVLF heeft zich de afgelopen jaren onder meer ingezet voor een reële beloning en tariefstelling, het schrappen van onnodige administratieve lasten, multidisciplinair samenwerken en het stimuleren van eHealth. Deze onderwerpen blijven de komende jaren onverminderd belangrijk met als belangrijke rode draad: samenwerken. De Romph: “We hebben elkaar hierbij hard nodig: zorgprofessionals, verzekeraars en andere (para)medische branche- en beroepsverenigingen. Samen zorgen we voor kwalitatieve en toegankelijke zorg en een toekomstbestendig beroep.”
 
De Romph is getrouwd, heeft 3 kinderen en 1 kleinkind.
 
Over de NVLF
De NVLF is dé beroepsvereniging van en voor logopedisten in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van alle ruim 6.500 aangesloten leden. Dit zijn logopedisten met of in dienst van een eigen praktijk, en logopedisten in het onderwijs en de gezondheidszorg.