Lees verder
Op 6 maart a.s. is het in heel Europa de Dag van de Logopedie. In Nederland wil de NVLF deze dag gebruiken om samen met alle logopedisten het vakgebied te promoten. Lees hieronder hoe je op een eenvoudige manier hieraan kunt bijdragen. Laten we met elkaar de dag tot een succes maken.
Redactie

De Europese beroepsvereniging heeft ervoor gekozen dit jaar aandacht te besteden aan de hulp die logopedie kan bieden aan kinderen en volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum. Voor veel mensen is dit onderdeel van het vakgebied onbekend. De Dag van de Logopedie beoogt meer bekendheid te geven aan de breedheid van het vak. Daarom de oproep aan alle logopedisten mee te doen, ook als je zelf niet actief bent in het begeleiden van mensen met een autistische stoornis.

Wát willen we bereiken?

In zoveel mogelijk huis-aan-huisbladen in Nederland een artikel over logopedie in relatie tot autisme. Deze bladen worden doorgaans goed gelezen. Berichten van lokale beroepsbeoefenaren hebben bij de redacties een streepje voor. Stuur daarom (zo mogelijk in overleg met plaatselijke collega’s) een bericht aan de redactie, samen met een kant-en-klare tekst van een artikel. In het bericht leg je uit waarom je dit artikel aanbiedt en het verzoek dat te publiceren rond de Dag van de Logopedie. Een tekst voor zo’n bericht plus een artikel zijn hier te vinden op de website van de NVLF. Het zou leuk zijn als de NVLF te zijner tijd een afbeelding ontvangt van het geplaatste artikel.

Uiteraard is de NVLF ook zelf actief rondom de Dag van de Logopedie. Wij zullen zelf de landelijke media benaderen. Ook zijn er plannen om komende tijd op andere manieren meer bekendheid te geven aan (de veelzijdigheid van) het vakgebied. Daarover hoor je binnenkort meer.

In het binnenkort te verschijnen Tijdschrift voor Logopedie is meer te lezen over de hulp door logopedisten aan mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.