Lees verder
Dit jaar lanceert Pearson de CELF-5-NL. Een individueel af te nemen instrument voor de identificatie, diagnose en follow-up van taal- en communicatiestoornissen bij kinderen en adolescenten in een leeftijd van 5-18 jaar. Hiermee krijgt de CELF-4-NL na tien jaar een opvolger.
Redactie

Wat is er veranderd?

Er zijn enkele items herzien en aangepast zodat deze beter aansluiten op de huidige belevingswereld van het kind. Daarnaast heeft de CELF-5-NL meer aandacht voor pragmatische taalvaardigheid door het toevoegen van twee nieuwe subtests, en er is een nieuw normeringsonderzoek gehouden.

Digitaal

De CELF-5-NL is volledig digitaal af te nemen en te scoren, met behulp van twee iPads. De scoring verloopt automatisch en met één klik op de knop wordt een narratief rapport gegenereerd, dat gebruikt kan worden om resultaten op een begrijpelijke manier te delen met ouders of andere zorgprofessionals. Naast tijdsbesparing door deze manier van testen en scoren, biedt het digitaal afnemen nog meer voordelen. Zo kunt u de antwoorden van het kind opnemen, en op een later moment rustig terugluisteren. Hierdoor is er tijdens de afname meer ruimte voor contact met het kind, en kan er naast het antwoord ook gelet worden op bijvoorbeeld articulatie, syntaxis en morfologie.

Pen & Papier

Voor wie de voorkeur geeft aan de test in zijn vertrouwde vorm, verschijnt de CELF-5-NL ook in Pen & Papier editie. Het is zelfs mogelijk om de test op papier af te nemen, en vervolgens digitaal te scoren.

De hierboven genoemde veranderingen zijn maar een kleine greep uit de verschillen tussen de CELF-5-NL en zijn voorganger. Het voornaamste uitgangspunt van deze veranderingen is het waarborgen van de kwaliteit van het product. Zowel op het gebied van het optimaliseren van het werk van de professional, als de testervaring voor de cliënt.

Ga voor meer uitgebreide informatie over de CELF-5-NL, de voordelen, digitaal testen en de verschillen met zijn voorganger, naar www.pearsonclinical.nl/celf-nl