Log in
Vanaf 1 juli 2020 moeten patiënten gespecificeerde toestemming geven voordat zorgverleners medische gegevens elektronisch mogen delen met andere zorgverleners. Dit is vastgelegd in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft aan de bel getrokken.
Redactie

In de praktijk blijkt de wet niet uitvoerbaar. Wie precies volgens de wet handelt, vraagt van de patiënt 160 toestemmingsmogelijkheden. De kans is groot dat de patiënt afhaakt en helemaal geen toestemming geeft, met alle gevolgen voor de zorg van dien. De Tweede Kamer deelt inmiddels de kritiek van de huisartsen. Daarom wordt nu gewerkt aan een uitwerking van de wet die voldoet aan de verlangens van bescherming van persoonsgegevens én vriendelijk is voor patiënt en zorgaanbieder. Je hoeft je dus niet druk te maken dat de huidige onwerkbare regeling volgend jaar ongewijzigd van kracht wordt.