Log in

Een interessant interview met voorzitter van de Raad van Volksgezondheid en samenleving en oud-staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jet Bussemaker over het toekomstbestendig maken van de zorg.

Al decennialang is men op zoek naar de manieren waarop de zorg kan worden ingericht. De afgelopen jaren wordt echter steeds duidelijker dat de manier waarop de zorg nu is ingericht niet toekomstbestendig is. Nog even en de kosten van de zorg worden onbetaalbaar en stijgt het personeelstekort. In De Nieuws BV vertelt Jet Bussemaker wat er precies nodig is om de zorg toekomstbestendig te maken.

Hoe zijn we zo ver gekomen, wat zijn de oplossingen die zij aandraagt en wordt daar nu al iets aan gedaan? Je kunt het naluisteren via