Log in

Op woensdagavond 13 oktober 2021 staat weer een online Meet-the-Author op de planning. Tijdens deze online bijeenkomst bespreekt Inge Klatte haar artikel “Collaboration between parents and SLTs produces optimal outcomes for children attending speech and language therapy: Gathering the evidence”.  

In dit artikel pleit Inge, samen met internationale collega’s, voor meer onderzoek naar hoe logopedisten de samenwerking met ouders kunnen optimaliseren. Zij doen een voorstel voor een model van samenwerking. Ook stellen ze voor om de methode ‘realist evaluation’ te gebruiken voor het ontrafelen van wat werkt in de samenwerking met ouders, voor wie, hoe en in welke situatie. Inge gaat graag in gesprek met jullie over dit artikel.