Lees verder
Voor de klankbordgroep van het ‘PINCOR-project’ is de NVLF op zoek naar twee logopedisten die ervaring hebben met de behandeling van langdurige klachten na COVID-19 in de praktijk. Dit kan zowel behandeling in de eerste als tweede lijn betreffen.

Veel mensen hebben aanhoudende klachten na een COVID-19 infectie. De media besteden hier regelmatig aandacht aan. Mensen met aanhoudende klachten doen een groot beroep op herstelzorg maar de effectiviteit daarvan is onbekend. In het PINCOR-project wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Persoonsgerichte, Integrale Nazorg COVID-19 in de Regio met subsidie vanuit het long COVID-programma van ZonMw. Het project wordt uitgevoerd vanuit de Universiteit Maastricht in samenwerking met Adelante en Radboudumc.

Het project is op 1 augustus j.l., van start gegaan en heeft een looptijd van 18 maanden. De projectgroep, bestaande uit de trekkers en uitvoerders van de verschillende werkpakketten, heeft tweewekelijks overleg om de voortgang van het project te monitoren. Daarnaast willen zij graag een klankbordgroep instellen met stakeholders en betrokkenen, waaronder logopedisten. Voor deze groep organiseren zij 3 onlinebijeenkomsten van 1,5 uur met als doel om informatie, tips en adviezen gedurende het project te delen. Voor jouw bijdrage zijn vacatiegelden beschikbaar.

De eerste bijeenkomst wordt gepland in oktober 2022. Hiervoor wordt een datumprikker rondgestuurd. In deze bijeenkomst zullen de resultaten van het literatuuronderzoek (WP2) en de focusgroepen (WP3) met worden gedeeld. Jouw input voor de invulling van de vier zorgprogramma’s, afhankelijk van de ernst (niveau) van de klachten, is welkom.

Interesse?
Wil jij logopedisten vertegenwoordigen binnen dit project en deelnemen aan de klankbordgroep? Neem dan contact op met Bianca van den Heuvel (beleidsondersteuner NVLF) via b.vandenheuvel@nvlf.nl.

Het PINCOR-project sluit aan bij de ambitie van de NVLF dat de logopedische zorg in 2027 dicht bij de patiënt wordt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek). Lees hier meer over deze ambitie.