Log in
Voor de klankbordgroep van het ‘PINCOR-project’ is de NVLF op zoek naar twee logopedisten die ervaring hebben met de behandeling van langdurige klachten na COVID-19 in de praktijk. Dit kan zowel behandeling in de eerste als tweede lijn betreffen.

Veel mensen hebben aanhoudende klachten na een COVID-19 infectie. De media besteden hier regelmatig aandacht aan. Mensen met aanhoudende klachten doen een groot beroep op herstelzorg maar de effectiviteit daarvan is onbekend. In het PINCOR-project wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Persoonsgerichte, Integrale Nazorg COVID-19 in de Regio met subsidie vanuit het long COVID-programma van ZonMw. Het project wordt uitgevoerd vanuit de Universiteit Maastricht in samenwerking met Adelante en Radboudumc.

Het project is op 1 augustus j.l., van start gegaan en heeft een looptijd van 18 maanden. De projectgroep, bestaande uit de trekkers en uitvoerders van de verschillende werkpakketten, heeft tweewekelijks overleg om de voortgang van het project te monitoren. Daarnaast willen zij graag een klankbordgroep instellen met stakeholders en betrokkenen, waaronder logopedisten. Voor deze groep organiseren zij 3 onlinebijeenkomsten van 1,5 uur met als doel