Log in

De NVLF en coöperatie VGZ zijn in gesprek over de toekomst van de Logopedie. In een reeks gesprekken waarin we elkaar leren kennen en in alle openheid (gezamenlijke) problematiek bespreekbaar maken, werken we aan de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de 1e lijns logopedie in de toekomst. We bespreken onder andere de wachtlijsten en de vacatures van logopedie en logopedisten in Nederland. We verkennen de belemmeringen en de noodzaken voor verandering en laten ondertussen de kansen die we zien niet verloren gaan.

We houden de logopedisten op de hoogte van de gesprekken en de mogelijke vervolgstappen zoals een bijeenkomst met logopedisten, een online bijeenkomst enz.