Lees verder

In november is vanuit de NVLF een project gestart gericht op de gebruiksvriendelijkheid van het EPD softwarepakket Intramed. Hierbij wordt gekeken naar het huidige gebruik van Intramed en naar mogelijkheden voor optimalisatie van het EPD. 

Het project maakt (volgend op o.a. oprichting van een speciale EPD-focusgroep, richtlijnherzieningen en het bijdragen aan de implementatie van deze richtlijnen) onderdeel uit van een groter doel, namelijk het verlagen van de administratieve lasten van de logopedist. De afgelopen jaren zijn logopedisten steeds meer tijd gaan besteden aan de administratie en het verantwoorden van de door hen geleverde zorg. Het Gupta kostenonderzoek van 2020 heeft dit bevestigd.. De tijd aan indirecte patiëntenzorg (niet declarabel) is hoog vergeleken meten de tijd die aan directe patiëntenzorg wordt besteed (declarabel). Het is aannemelijk dat de administratietijd verder kan worden teruggebracht door logopedisten te ondersteunen bij het goed en efficiënt gebruiken van het EPD. Daar richt dit project zich op. Er zal onder meer een voor- en nameting, een gesprek met Intramed en een onderdeel scholing plaatsvinden. 

Voor dit project is de NVLF op zoek naar logopedisten die: 

  • Momenteel werkzaam zijn in de eerste lijn; 
  • Ervaring hebben en op dit moment werkzaam zijn met het EPD Intramed; 
  • In de periode november 2020 tot mei 2021 in de mogelijkheid zijn bij een aantal online-bijeenkomsten aan te sluiten en de voorbereiding hiervoor te doen; 
  • Beschikken over een goede internetverbinding met daarop de mogelijkheid tot deelname aan een bijeenkomst op Teams of Zoom. 

 

Ben je geïnteresseerd? Of ken je iemand die geïnteresseerd is in deelname?
Dan kun je je aanmelden door te mailen naar daphnevanboekel@outlook.com. Vermeld in je e-mail je voor- en achternaam, leeftijd en werksetting.
 

Een aantal praktische zaken 

  • Binnen dit project worden de maatregelen aangehouden die door het RIVM zijn opgesteld.  De bijeenkomsten zullen dus online plaatsvinden. 
  • Voor zowel de aanwezigheid bij de bijeenkomsten als de voorbereiding daarop geldt de NVLF onkostenvergoeding.