Log in

In november is vanuit de NVLF een project gestart gericht op de gebruiksvriendelijkheid van het EPD softwarepakket Intramed. Hierbij wordt gekeken naar het huidige gebruik van Intramed en naar mogelijkheden voor optimalisatie van het EPD. 

Het project maakt (volgend op o.a. oprichting van een speciale EPD-focusgroep, richtlijnherzieningen en het bijdragen aan de implementatie van deze richtlijnen) onderdeel uit van een groter doel, namelijk het verlagen van de administratieve lasten van de logopedist. De afgelopen jaren zijn logopedisten steeds meer tijd gaan besteden aan de administratie en het verantwoorden van de door hen geleverde zorg. Het Gupta kostenonderzoek van 2020 heeft dit bevestigd.. De tijd aan indirecte patiëntenzorg (niet declarabel) is hoog vergeleken meten de tijd die aan directe patiëntenzorg wordt besteed (declarabel). Het is aannemelijk dat de