Log in
Op initiatief van de NVKNO wordt op korte termijn gestart met het modulair updaten van de richtlijn otitis media bij kinderen in de tweede lijn (2012). We zijn op zoek naar een logopedist die wil deelnemen aan de werkgroep.

Van een werkgroeplid wordt het volgende verwacht:

  • Geen conflicterende belangen te hebben die de onafhankelijkheid van de richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen;
  • Het voorbereiden en bijwonen van de werkgroepvergaderingen
  • Zich te verdiepen in evidence-based richtlijnontwikkeling;
  • Het selecteren van literatuur;
  • Het schrijven van tekst(en) voor de conceptrichtlijn;
  • Het lezen en beoordelen van conceptteksten (samenvatting en beoordeling literatuur en evidence-tabellen) opgesteld door de adviseur(s) van het Kennisinstituut;
  • Het lezen en bediscussiëren van conceptteksten van andere werkgroepleden;
  • Indien nodig te participeren in de ontwikkeling van bij de richtlijn behorende aanverwante producten, zoals een implementatieplan. Dit kan het bijwonen van extra vergaderingen met zich meebrengen;
  • Bereid te zijn te werken in een digitale projectomgeving;
  • Het informeren en raadplegen van de achterban gedurende het ontwikkeltraject.