Log in

Het afgelopen half jaar zijn door verschillende partijen producten ontwikkeld gericht op de nazorg voor patiënten met COVID-19. Voorbeelden zijn de ‘Leidraad Nazorg voor patiënten met COVID-19’ en de ‘Handreiking voor herstelzorg COVID-19’. De FMS, het NHG en de LAN streven ernaar op korte termijn de verschillende producten te integreren en door te ontwikkelen tot een integrale evidence-based richtlijn ‘Nazorg voor patiënten met COVID-19’, waarvan de opmaak recent is gestart.

Na de eerste vergadering is duidelijk geworden dat er ook specifieke vragen zijn op het gebied van de ademhalingsoefeningen/-training die we zouden willen adresseren in de richtlijn. Daarom zijn we op zoek naar één inhoudsdeskundig lid voor Werkgroep 3: Behandeling.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Neem dan contact op via: logopedie@nvlf.nl o.v.v.  Uitnodiging deelname aan de ontwikkeling van de richtlijn ‘Nazorg voor patiënten met COVID-19’.