Log in
De NVLF zoekt een logopedist die wil deelnemen aan de werkgroep 'Beschrijving van goede zorg CVA'.

Verenso is gestart met de ontwikkeling van twee multidisciplinaire doelgroep-specifieke modules van ‘Beschrijving van goede zorg voor kortdurende herstelgerichte zorg’. Dit project is een vervolg op het project ‘Beschrijvingen van goede zorg in Geriatrische Revalidatie en Eerstelijns verblijf: een programmeringsstudie’.

In dit project wordt gewerkt aan beschrijvingen van goede zorg waarin de inhoud en organisatie van zorg aan twee doelgroepen wordt beschreven. Deze groepen zijn heupfractuur (trauma) en CVA. Voor de ontwikkeling van deze multidisciplinaire beschrijvingen wordt voor beide onderwerpen een werkgroep opgericht. Deze werkgroepen hebben als doel om consensus te creëren over wat goede kwaliteit van zorg is binnen de kortdurende herstelgerichte zorg voor patiënten met een CVA of heupfractuur.

Wat wordt van deze werkgroep verwacht?
Van leden van de werkgroep wordt verwacht dat zij een constructieve bijdrage leveren