Log in

Bij een significant gedeelte van de patiënten met COVID-19 is een ziekenhuisopname en vervolgens revalidatie binnen de medisch specialistische revalidatie (MSR) of de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) geïndiceerd. Er is nog veel onduidelijk over de optimale behandeling voor deze patiënten binnen de MSR en GRZ. Kenmerkend lijkt tot nu toe een opmerkelijke onvoorspelbaarheid van het herstel, uitgebreide somatische, emotionele en psychosociale problemen en cognitieve functiestoornissen. Met deze richtlijn worden de reeds door Verenso en VRA opgestelde behandeladviezen GRZ en MSR naar een evidence based richtlijn over de revalidatie van COVID-19 patiënten doorontwikkeld.

Voor het ontwikkelen van de richtlijn Revalidatie COVID-19 zoeken wij een enthousiaste logopedist die werkzaam is in de GRZ of de MSR. Het grootste aantal uren zal in kwartaal 2 en 3 van dit jaar plaatsvinden. De verwachte tijdsinvestering zal afhangen van het aantal modules waarbij logopedie betrokken wordt.

Heb je interesse? Laat het ons voor 17 maart 2021 weten via logopedie@nvlf.nl.