Log in

Over het project

Het langlopende onderzoeksprogramma PERRIN heeft veel kennis opgeleverd over de ontwikkeling van het dagelijks functioneren en participatie van kinderen, jongeren en volwassenen met CP in de leeftijd van 1-34 jaar.

Het doel van het project PERRIN Next Step is om de beschikbare wetenschappelijke kennis over ontwikkeling van kinderen en jongeren met CP op verschillende levensgebieden toegankelijk en toepasbaar te maken voor kinderen, jongeren en volwassenen met CP en hun naasten, medisch specialisten en andere professionals. Toegankelijke kennis maakt meer eigen regie mogelijk en ondersteunt de juiste zorg op het juiste moment.

Aan het eind van de projectperiode is er een website waar alle informatie gebundeld is, waarbinnen makkelijk te navigeren is en gerichte informatie te vinden is voor specifieke subgroepen,