Log in

De NVLF is op zoek naar een logopedist voor deelname aan de klankbordgroep Handboek voor starten of verbeteren van een Geriatrische Trauma Unit (GTU).

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie en Nederlandse Vereniging van Heelkunde, is recent gestart met de ontwikkeling van een handboek voor starten of verbeteren van een Geriatrische Trauma Unit (GTU).

Geriatrische Trauma Units (GTU) zijn de afgelopen 15 jaar in Nederland ontwikkeld om patiënten met heupfractuur goede zorg te bieden. Er is veel praktijkvariatie in de 15 ziekenhuizen met een GTU (Kammerlander, 2010), zowel juridisch als organisatorisch. Een van de methoden om praktijkvariatie te verminderen is het opstellen van een kwaliteitsdocument zoals een leidraad.

Het doel van dit project is het maken van een leidraad (handboek) met per zorgfase de ‘best practices’ in de zorg voor heupfractuur patië