Log in

In januari 2020 is gestart met het vervolgproject rondom Modulair Onderhoud: het Koploper I project. Binnen het Koploper II project, het vervolg op Koploper I, worden momenteel veertig nieuwe clusters ingericht. Daarmee wordt een vervolgstap gezet om te komen tot een gezamenlijke werkwijze voor wat betreft modulair onderhoud van alle richtlijnen.

Eén van deze veertig in te richten clusters is het cluster Pediatrische KNO.

 Het cluster omvat momenteel de volgende richtlijnen:

    • Hoorzorg voor slechthorende kinderen van 4 tot 18 jaar
    • Neonatale gehoorzorg 0-4-jarigen
    • OSAS bij kinderen