Log in

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care is in 2022 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn Voeding op de Intensive Care (IC). De richtlijnontwikkeling wordt gefinancierd uit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Tijdens de ontwikkeling van de richtlijn zal worden uitgezocht wat de optimale manier is om patiënten te voorzien van nutriënten. Hierdoor zal de richtlijn bijdragen aan een betere en meer uniforme verstrekking van voeding bij patiënten op de IC.

De NVLF is op zoek naar een logopedist voor deelname aan de klankbordgroep richtlijn Voeding op de Intensive Care (IC)

Mandatering voor werkgroep

De richtlijn wordt ontwikkeld conform het rapport Medisch Specialistische