Log in

De huidige Ergotherapierichtlijn Cerebro Vasculair Accident (CVA) is ontwikkeld in 2013 en inmiddels zijn er nieuwe wetenschappelijke en professionele inzichten waardoor een herziening gewenst is. In dit project wordt door Ergotherapie Nederland een ‘Ergotherapierichtlijn Hersenletsel’ ontwikkeld gebaseerd op deze richtlijn. Dat betekent dat het voor de personen met CVA gaat om een herziening en dat de richtlijn aangevuld wordt voor personen met traumatisch hersenletsel. Hiermee sluiten we aan bij de definities zoals gevoerd door de Hersenletsel Alliantie.

De NVLF is op zoek naar een logopedist die werkzaam is met personen met niet-aangeboren hersenletsel voor de klankbordgroep Richtlijn Ergotherapie bij Hersenletsel.

De looptijd van het gehele project is 18 maanden, van september 2022 t/m februari 2024. De aanvraag wordt ingediend bij ZonMw en de verwachting is dat de aanvraag in de zomer gehonoreerd wordt.