Lees verder

Hoewel meer dan de helft van de patiënten bij de logopedist 7 jaar of jonger is neemt het aandeel volwassen patiënten geleidelijk toe. De jongste patiënten bij de logopedist werden vooral behandeld voor problemen met de taalontwikkeling. Volwassenen hadden juist problemen met de stemproductie en een stoornis in de motoriek. Dit blijkt uit de jaarcijfers van 2022 en trendcijfers over 2019-2022 van het Nivel over ‘zorg door de logopedist’.

Ieder jaar wordt er door het Nivel inzicht gegeven in het zorgproces, de inhoud van de zorg en welke patiënten worden behandeld door de logopedist in de eerstelijns gezondheidszorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.  Lees de hele rapportage hier: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – databron ziekten en zorg in de eerste lijn | Nivel. Het onderzoek is uitgevoerd met financiering van de NVLF.

Aandeel volwassen patiënten bij logopedist stijgt

Het percentage patiënten van 20 jaar en ouder nam tussen 2019 en 2022 toe van 12,4 procent naar 16,5 procent. Deze stijging is te zien in alle drie de leeftijdsgroepen (20 t/m 50 jaar, 51 t/m 67 jaar en 68 jaar of ouder). Ondanks deze stijging maken volwassenen slechts een klein deel uit van alle patiënten die door de eerstelijns logopedist worden behandeld. Net als voorgaande jaren zijn in 2022 de meeste patiënten 4 tot 7 jaar oud.

Aandeel patiënten met slikproblemen stijgt met leeftijd

Ruim 9 procent van de patiënten van 51 t/m 67 jaar tegen 21 procent van de patiënten van 68 jaar of ouder bezocht de logopedist vanwege slikproblemen. Voor patiënten van 68 jaar en ouder was dit ook de voornaamste reden om naar de logopedist te gaan. Patiënten in de leeftijd van 20 t/m 50 jaar en patiënten in de leeftijd van 51 t/m 67 jaar hadden juist het vaakst last van een stoornis in de stemproductie of een stoornis in de (senso-)motoriek. Een stoornis in de stemproductie kan zich uiten in heesheid of stemverlies. Bij motorische stoornissen kun je denken aan problemen met de beweging en coördinatie van de mondspieren.

Over het onderzoek

Het Nivel verzamelt en analyseert de gegevens die zorgverleners die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, routinematig vastleggen in hun elektronische patiëntendossiers. De resultaten uit dit onderzoek zijn gebaseerd op gegevens van 175 eerstelijns logopediepraktijken, met informatie over totaal 54.423 patiënten, verspreid over het hele land. Het onderzoek is uitgevoerd met financiering van de NVLF.
_________________________________________________________________________________