Lees verder
Op 11 mei starten het primair onderwijs, de kinderopvang en de behandelgroepen weer op. De NVLF heeft voor de logopedische werkzaamheden geen protocollen opgesteld omdat de wijze van de opstart de verantwoordelijkheid van de werkgevers is.

In Nederland is nog steeds de regel van kracht dat je bij hoesten, snotteren en/of koorts thuis moet blijven. Dit geldt ook als een van de gezinsleden deze klachten heeft. Dit betekent dat snotterende kinderen niet naar school of de behandelgroep mogen komen. Deze afspraak is ook binnen het primair onderwijs en de kinderopvang van toepassing. Zie hiervoor onder andere de protocollen en de posters van de PO-raad:

Zolang de kinderen geen klachten hebben, kunnen ze de ‘normale’ logopedische begeleiding krijgen. Binnen de school of de groep kan natuurlijk wel gezocht worden naar aanvullende afspraken over het al dan niet geven van groepsbehandelingen. De afstand tussen de volwassene en de kinderen tot 12 jaar moet bij voorkeur 1,5 meter zijn. Wij raden aan om dit advies zo veel als mogelijk op te volgen. Wordt er toch gekozen voor een groepsbehandeling, kijk dan of de groep kleiner kan zijn dan gewoonlijk.

Als kinderen ouder dan 12 jaar de behandelgroepen bezoeken, is het de vraag of zij daar überhaupt mogen komen. Op basis van de kalenderleeftijd horen zij de afspraken voor het voortgezet onderwijs te volgen. Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt.