Lees verder

Het project Zie en Hoor de cliënt van Zuyd Hogeschool heeft de tweede prijs van de RAAK Award 2021 gewonnen. 

De RAAK Award wordt jaarlijks door Regieorgaan SIA uitgereikt voor het beste praktijkgericht onderzoek. Met deze prijs wil SIA het onderzoek van hogescholen meer bekendheid geven.  
 

Zie en hoor de cliënt: Het herontwerpen van vragenlijsten voor mensen met neurogene communicatiestoornissen ten gevolge van een Niet-Aangeboren Hersenletsel  

Cliënten met een communicatiestoornis als gevolg van een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) ervaren vaak problemen bij het invullen van vragenlijsten van zorgprofessionals. Deze cliënten begrijpen de vragen niet en vullen zomaar iets in, waardoor de uitkomsten geen valide beeld geven. Daarnaast wordt deze kwetsbare groep zo niet betrokken bij het eigen zorgproces, met als gevolg dat het zorgpad niet de juiste richting krijgt.  

Dit onderzoeksproject van Ruth Dalemans (Zuyd Hogeschool) onderzocht hoe vragenlijsten van zorgprofessionals begrijpelijker gemaakt kunnen worden. 4 lectoraten vanuit 3 verschillende hogescholen werkten samen met experts vanuit verschillende domeinen en opleidingen (taal, datavisualisatie, design), onderzoekers, docenten, studenten, zorgprofessionals én eindgebruikers aan communicatievriendelijke vragenlijsten in de zorg.  

Dit heeft geresulteerd in gevalideerde ontwerpregels voor het (her)ontwerpen van vragenlijsten. Ook zijn 3 bestaande vragenlijsten binnen 3 zorginstellingen communicatievriendelijk herontworpen en getest op contentvaliditeit en betrouwbaarheid. Deze vragenlijsten en (her)ontwerpregels zijn praktijkgericht en zorgen voor een duidelijke verbetering in cliëntgerichte zorg.  

 
Bekijk hier welke projecten dit jaar nog meer genomineerd waren voor de RAAK Award.