Log in

Het project Zie en Hoor de cliënt van Zuyd Hogeschool heeft de tweede prijs van de RAAK Award 2021 gewonnen. 

De RAAK Award wordt jaarlijks door Regieorgaan SIA uitgereikt voor het beste praktijkgericht onderzoek. Met deze prijs wil SIA het onderzoek van hogescholen meer bekendheid geven.  
 

Zie en hoor de cliënt: Het herontwerpen van vragenlijsten voor mensen met neurogene communicatiestoornissen ten gevolge van een Niet-Aangeboren Hersenletsel  

Cliënten met een communicatiestoornis als gevolg van een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) ervaren vaak problemen bij het invullen van vragenlijsten van zorgprofessionals. Deze cliënten begrijpen de vragen niet en vullen zomaar iets in, waardoor de uitkomsten geen valide beeld geven. Daarnaast wordt deze kwetsbare groep zo niet betrokken bij