Log in

De NVLF ontvangt steeds vaker signalen dat het behandelen van kinderen onder schooltijd lastig wordt. Per school is het beleid anders. De ene school hanteert een strenger beleid dan de andere.  Steeds vaker wordt verwezen naar het landelijke beleid van de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders). Hierdoor wordt het behandelen van kinderen onder schooltijd lastiger.

De ervaring leert dat bij het goed onderbouwen  waarom logopedie onder schooltijd effectief is, het meestal lukt om afspraken te maken met de school om de kinderen onder schooltijd te behandelen.