Lees verder

Dit jaar staat bij de NVLF het thema Logopedie Binnenstebuiten centraal tijdens verschillende bijeenkomsten, zoals de KKB Kennisdag, de Zomertoer Logopedie en het Jaarcongres. Dit thema is gekozen om meer samenhang te brengen tussen de verschillende bijeenkomsten en verwijst naar het idee van binnen naar buiten werken en andersom.

Het concept van Logopedie Binnenstebuiten kan op verschillende manieren worden ingevuld, zoals:
* vanuit de vereniging richting leden.
* vanuit de leden richting de vereniging.
* vanuit de beroepsgroep richting de buitenwereld en stakeholders.
Elk perspectief dat wordt aangeboden tijdens deze bijeenkomsten draagt bij aan een completer beeld van ons vakgebied en onze vereniging.

Op de KKB Kennisdag op 11 maart willen we de Kwaliteitskringbegeleiders activeren om als ambassadeurs op te treden en informatie vanuit de vereniging door te spelen naar hun kringen.

Tijdens de Zomertoer Logopedie op 15, 23 en 24 mei gaan we, in samenwerking met het LOOL, online de regio in om te luisteren naar de mening en wensen van de leden. Op deze manier blijven we als opleiding en vereniging op de hoogte van wat er speelt onder onze leden en kunnen we hierop inspelen.

Op het NVLF Jaarcongres op 17 november willen we niet alleen de vakkennis van onze leden vergroten en verbreden, maar ook de logopedie zichtbaarder maken voor een breder publiek. We presenteren logopedie in een aparte themalijn aan stakeholders, verwijzers, scholieren en de media om zo de toegevoegde waarde van ons vak uit te dragen naar een breder publiek.

Kortom, het thema Logopedie Binnenstebuiten geeft niet alleen inzicht in de vereniging en haar leden, maar ook in ons vak en de waarde daarvan voor de samenleving. De verschillende bijeenkomsten dragen bij aan een compleet beeld van ons vakgebied en zorgen voor een betere afstemming tussen de vereniging, haar leden en de buitenwereld.