Log in
In het webinar van vrijdag 17 april werd opnieuw duidelijk dat het nog te vroeg is om het beloop van logopedische gevolgen van COVID-19 te beschrijven. Ook internationaal is daar nog onvoldoende over bekend. Het Radboudumc en de NVLF hebben samen het initiatief genomen hier onderzoek naar te gaan doen.

Logopedische problemen na COVID-19 lijken met name slik- en stemproblemen te zijn, na beademing of door benauwdheid. Maar adequate beschrijvingen van de aard, de ernst en het beloop ontbreken nog op dit moment. Nu de eerste patiënten na ziekenhuisopname naar huis gaan of aan een revalidatietraject beginnen, is het zaak om daar snel een betrouwbaar beeld van te krijgen, om logopedisten goed te kunnen ondersteunen in hun werk. Daarom hebben de afdeling revalidatie/logopedie van het Radboudumc en de NVLF samen het initiatief genomen om dat te gaan onderzoeken.

De komende drie maanden (mei-juli) zullen zij samen met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken het eerste antwoord proberen te vinden op de volgende vragen:
1. Welke logopedische problemen ontstaan door en zijn (mogelijk) specifiek voor covid-19?
2. Welke logopedische behandelingen gebruiken logopedisten daarvoor?
3. Wat is de ernst en het (natuurlijk) beloop van die problemen?

Daarbij worden logopedisten uit alle werkvelden betrokken die inmiddels ervaring hebben opgedaan met COVID-19-patiënten.

Vanaf volgende week