Log in
Leden die hun contributie zelf overmaken doen dit voortaan naar een ander rekeningnummer, namelijk IBAN NL 68 INGB 0000 5589 71.

Afgelopen week kregen wij naar aanleiding van onze email met de contributiefactuur enkele reacties van bezorgde leden. Zij merkten op dat in deze mail en op de factuur een ander rekeningnummer wordt genoemd dan voorheen. Wij hebben hen gerust kunnen stellen; deze mail is inderdaad door ons verstuurd en géén phishing.

Geen zorgen
Heb je je contributie overgemaakt naar het oude rekeningnummer? Geen zorgen, deze rekening is nog niet opgeheven. Wij verzoeken je wel vriendelijk de bankgegevens van de NVLF in je eigen bankomgeving aan te passen.