Lees verder

Het bestuur wil de Ledenraad een aantal wijzigingen in de statuten voorleggen. Conform de statuten worden eerst alle leden geraadpleegd over de voorgenomen wijzigingen.

Het betreft kleine aanpassingen die je kan samenvatten als ‘actualisatie’. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  1. De vereniging is sinds 2005 feitelijk gevestigd te Woerden. Voorstel de statutaire vestigingsplaats (Gouda) aan te passen aan de praktijk;
  2. De mogelijkheid om studenten deel te laten uitmaken van het verenigingsbestuur opnemen in de statuten;
  3. De benoemingsduur van een ledenraadslid wordt verlengd van drie naar vier jaar
  4. De beperking om alleen voor een Registeraccountant te kunnen kiezen is geschrapt. De accountantsverklaring kan ook worden afgegeven door een AA-accountant;
  5. De commissies PR & Communicatie en Financiën zijn opgeheven en worden daarom uit de statuten gehaald;
  6. Het College van Toezicht is opgeheven per 1 juli 2019. De interprofessionele klachtenregeling is ondergebracht bij het Klachtenloket Paramedici. Het College van Toezicht wordt geschrapt uit de statuten.

Via onderstaande link kom je bij een formulier waarin de voorgestelde statutenwijzigingen per onderwerp worden weergegeven en toegelicht. Ieder onderwerp kan je van commentaar voorzien.

Tot slot kan je aangeven of je persoonlijk contact wilt over deze voorstellen. Als je je gegevens invult word contact met je opgenomen door een medewerker van het bureau.

Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen en om jouw commentaar door te geven. Je kunt dit doen tot en met dinsdag 3 november 2020 24.00 uur.