Log in

Op 11 april 2022 heeft FBZ met de andere bonden met werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Jeugdzorg 2021-2023. Je ontvangt dit bericht omdat je volgens onze informatie werkzaam bent bij een organisatie die valt onder de werkingssfeer van de Cao Jeugdzorg. FBZ sluit cao’s namens vele verenigingen en tienduizenden hoogopgeleide zorgprofessionals. Wij zijn bij vakbond FBZ aangesloten om jouw werknemersbelangen te behartigen. In het cao-overleg vertegenwoordigt FBZ dus ook jou.

Breng nu jouw stem uit
Hieronder lees je over de hoofdlijnen van het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao Jeugdzorg vanaf 1 januari 2021. Leden hebben het laatste woord, daarom stellen wij je in de gelegenheid jouw stem uit te brengen. Je kan uiterlijk 2 mei 10.00 uur jouw reactie kenbaar maken via deze stemlink.* Stem