Log in

Op 22 maart zijn de gezamenlijke vakbonden, waaronder de FvOv, met de Vereniging Hogescholen tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao-hbo. In het akkoord is de loonontwikkeling voor de komende periode vastgelegd. Het akkoord omvat een structurele loonsverhoging van 4 procent ingaande 1 juni 2022. Daarnaast ontvangen medewerkers in juni 2022 een eenmali­ge bruto uitkering van € 600. Dit bedrag is naar rato betrekkingsomvang en pensioengevend. De structurele loonsverhoging van 4% is gebaseerd op de (verwachte) referentieruimte voor 2022, een deel van 2023 en een te verwachten daling van de pensioenpremie in 2023. Mochten de werkelijke ontwikkelingen afwijken van de verwachtingen, dan wordt dat in de volgende cao verrekend.

De cao heeft een looptijd van een jaar, van 1 april 2022 tot 1 april 2023.  

Klik hier voor de