Log in

Na een langdurig en moeizaam traject en een ultimatum van de vakbonden heeft de NFU een eindbod gedaan voor een Cao UMC 2022-2024.  

Het eindbod bevat wat betreft FBZ (de vakbond voor zorgprofessionals, die onder andere namens de NVLF onderhandelt over verschillende cao’s in de zorg) een aantal positieve punten, maar ook een pijnpunt: gedifferentieerde salarisstijging. FBZ gaat komende weken de leden raadplegen of zij instemmen met het eindbod van de NFU. 

Hoofdlijnen eindbod NFU 

  • De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar: 1 januari 2022 – 1 januari 2024. 
  • Het salaris wordt gedifferentieerd verhoogd. 
    Schalen 7 t/m 10 in de functiefamilies Verzorging en Verpleging, Klinisch (mede)behandelen, Klinisch Ondersteunen en Analytisch Personeel zoals