Log in
Op 20 januari bereikten werkgeversorganisatie de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) met FNV en CNV een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. De stem van de leden van de 24 bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen, waaronder de NVLF, zal doorslaggevend zijn of FBZ alsnog het akkoord tekent. We krijgen graag een goed beeld van de mening van de leden. Het is daarom belangrijk dat je jouw stem uitbrengt.

Om een weloverwogen keuze te maken licht FBZ hieronder de hoofdlijnen en haar beoordeling achtereenvolgens toe. Maar omdat de uitslag groot verschil kan maken voor de uiteindelijke inhoudelijke cao-afspraken, schetsen zij eerst beide scenario’s zodat u daarvan een goed beeld heeft.

Vervolgscenario’s
In de loop van februari worden de uitslagen bekend van de ledenraadplegingen bij FBZ en vakbonden FNV en CNV. NU’91 houdt geen ledenraadpleging. Als de meerderheid van de leden van 24 bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen in de ziekenhuizen instemt met het akkoord, betekent dat dat FBZ kan besluiten het akkoord alsnog te tekenen. Andersom is dat ook het geval: indien de meerderheid tegenstemt, kan dat betekenen dat FBZ definitief zal besluiten niet te tekenen. Dit zijn de consequenties van beide uitkomstopties:

FBZ besluit het onderhandelaarsakkoord