Log in
In de nacht van 9 op 10 maart hebben FNV, NU’91 en CNV met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao VVT. FBZ besloot vooralsnog niet te tekenen. De reden daarvoor is dat het resultaat weliswaar een flink aantal verbeteringen bevat, maar niet voor alle werknemers even positief uitpakt. De wensen van specialisten ouderengeneeskunde zijn namelijk niet gehonoreerd. Dat er geen goede cao voor álle werknemers is gerealiseerd, weegt voor FBZ zwaar.

Maar u heeft het laatste woord. De leden van de beroepsverenigingen die zijn aangesloten bij FBZ, kunnen nu hun stem uitbrengen. We informeren u hierbij over de hoofdlijnen van het resultaat, dat we met een neutraal advies aan u voorleggen. Verzoek is uiterlijk 1 april 12.00 uur te laten weten of u wel of niet instemt met het resultaat via dit formulier. Afhankelijk van de uitslag wordt besloten of FBZ het resultaat alsnog tekent.

Uitgangspunten nieuwe cao
Eind oktober startte het overleg over een nieuwe Cao VVT. De cao-partijen spraken de wens uit om tot een geheel nieuwe, toegankelijke en leesbare Cao VVT te komen waarin de werknemer centraal staat. Dit betekent meer regie en zeggenschap over het eigen werk (en