Log in

Er is een onderhandelaarsakkoord gesloten voor de cao in het VO. In deze cao zijn afspraken gemaakt over o.a. loonsverhoging en besteding van de werkdrukmiddelen. De bonden leggen het akkoord met een positief advies aan de leden voor.

Als lid van de NVLF en werkzaam in het VO, kun jij laten weten of je het eens bent met dit akkoord en of we wat jou betreft over kunnen gaan tot het definitief tekenen van dit akkoord.

Meer informatie over het akkoord en de hele tekst vind je op de website van de FvOv. Je vindt hier de link naar de ledenraadpleging. Deze staat open tot zaterdag 2 juli