Log in
De NVLF is lid van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Mede namens de NVLF is de FvOv betrokken bij de totstandkoming van het onderhandelaarsakkoord voor de Cao PO. Dit akkoord ligt nu ter beoordeling vooraan de achterban. De raadpleging sluit op 16 mei 20.00 uur.

Op 22 april is er met minister Dennis Wiersma door de vakbonden (waaronder de FvOv) en de werkgeverskoepels een akkoord bereikt over het beschikbaar komen van middelen voor het po en vo; het Onderwijsakkoord. Voor het po gaat het daarbij om middelen voor het dichten van de loonkloof.

De sociale partners in het PO hebben dit vertaald naar een cao en een onderhandelaarsakkoord gesloten waarin deze middelen een bestemming krijgen (later in het jaar zal er een cao worden gesloten waarin de loonstijging en andere zaken worden geregeld).

Uitgangspunt daarbij is dat het voor de hoogte van het salaris behorende bij je functie niet meer uitmaakt of je in het PO of in het VO werkt; voor iedereen zijn de schalen gelijk.

  • Ook zijn er