Log in
In de late avond van 20 december 2021 hebben de werknemersorganisaties, waaronder FBZ, met werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao GGZ.

FBZ onderhandelt namens tal van beroepsverenigingen en professionals aan cao-tafels over arbeidsvoorwaarden. Wij zijn bij FBZ aangesloten om uw werknemersbelangen te behartigen. In het cao-overleg vertegenwoordigt FBZ dus ook u en daarom kunt u uw stem uitbrengen over het akkoord.

De NVLF heeft logopedisten die werkzaam zijn bij een ggz-instelling geïnformeerd over de hoofdlijnen van het akkoord en deze met een positief advies aan hen voorgelegd. Verzoek is uiterlijk 21 januari 2022, 09.00 uur te laten weten of je hiermee instemt via dit formulier. Wij geven de uitslag vervolgens door aan FBZ, waarna, afhankelijk van de uitslag, wordt besloten of het akkoord wordt omgezet in een cao.

Totstandkoming akkoord