Log in
In de nacht van 17 op 18 maart hebben FBZ (de vakbond die mede namens de NVLF onderhandelt over deze cao), FNV, NU’91 en CNV met werkgeversorganisatie VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Gehandicaptenzorg.

Hieronder worden de belangrijkste resultaten toegelicht. We leggen het onderhandelingsresultaat met een positief advies aan onze leden die onder deze cao vallen voor. Verzoek aan hen is om uiterlijk 8 april 12.00 uur te laten weten of je hiermee instemt via dit formulier. Het bureau van de NVLF geeft de uitslag vervolgens door aan FBZ, waarna, afhankelijk van de uitslag, wordt besloten of het resultaat wordt omgezet in een cao.

Totstandkoming

Het resultaat is tot stand gekomen na negen onderhandelingsdagen verspreid over zes maanden. Tijdens de onderhandelingen was de salarisparagraaf het grootste punt van discussie. VGN koerste duidelijk op (extra) salarisverhogingen voor de middeninkomens, omdat de overheid extra