Log in

Tot en met 4 juli konden de leden van de FvOv-verenigingen, waaronder de leden van de NVLF, zich uitspreken over de onlangs afgesloten onderhandelaarsakkoorden voor de cao’s PO en VO. Voor beide cao’s geldt dat met een grote meerderheid is ingestemd met de bereikte akkoorden.

PO
In het PO stemde zo’n 78% van de respondenten in met het behaalde resultaat, een loonsverhoging van 4,75% vanaf 1 juli en een eenmalige uitkering in juli van € 500. Deze afspraken zijn conform de afspraken zoals die voor het VO zijn gemaakt, hierdoor ontstaat er geen nieuwe loonkloof. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over het ouderschapsverlof, vanwege het in werking treden van de Wet betaald ouderschapsverlof per 2 augustus a.s.

Met name vanuit de onderwijsondersteuners en -begeleiders kwamen kritische opmerkingen over de geringe aandacht