Log in
Afgelopen week is onder de leden van de NVLF die werkzaam zijn in het basisonderwijs een peiling gehouden over de afspraken voor de nieuwe cao PO. De meerderheid was positief over de gemaakte afspraken en daarom heeft de NVLF ingestemd met het resultaat van de onderhandelingen.

Van de ruim 400 NVLF-leden die werken in het primair onderwijs hebben er 153 deelgenomen aan de peiling. 108 van hen waren positief over de gemaakte afspraken, 45 leden stemden tegen het resultaat. Zowel de voor- als de tegenstemmers vinden het teleurstellend dat het onderscheid in de hoogte van de salarissen tussen de logopedisten en de leraren niet wordt verkleind.

Nog voor de zomer moet het zogenaamde functiebouwwerk voor het onderwijsondersteunend personeel opnieuw worden vastgesteld. Hieraan voorafgaand zullen we samen met FvOv de mogelijkheden voor de leden op een rij zetten om binnen de school het gesprek aan te gaan over een hogere waardering van de functie.