Log in

Het NVLF-bestuur en -bureau zijn op zoek naar nieuwe leden voor de klankbordgroepen voor de werkvelden onderwijs en gezondheidszorg. Zou jij actualiteiten uit jouw werkveld en jouw praktijkervaringen en ideeën willen delen met het bestuur en het bureau van de NVLF? Meld je dan aan!

De NVLF kent sinds 2017 een klankbordgroep, die is opgedeeld in drie subgroepen: één voor het werkveld Gezondheidszorg, één voor Onderwijs en één voor de Vrije Vestiging. In de groepen voor onderwijs en gezondheidszorg is ruimte voor nieuwe leden. De klankbordgroep voor de vrije vestiging is compleet.

Praktische informatie 
De klankbordgroepen, die bestaan uit maximaal 12 leden per werkveld, komen twee keer per jaar bij elkaar, samen met een afvaardiging van het NVLF bestuur en het NVLF bureau. Voor deze bijeenkomsten is de onkostenvergoeding van de NVLF van toepassing. Meer informatie vind je op https://www.nvlf.nl/kennis/klankbordgroepen/ en in de<