Lees verder

NVLF-leden in de regio Zuid-Holland Zuid hebben deze week onderstaande uitnodiging ook al per mail ontvangen. Voor het geval je hem gemist had, delen we hem ook hier:

Het hoe, wat en waarom van een Paramedisch Platform in de regio!
Samenwerken in een krachtige coalitie, wie wil dat niet? Het Landelijk Paramedisch Platform (https://www.paramedischplatform.nl/) onderschrijft het belang van coalitievorming van paramedische beroepsgroepen, niet alleen landelijk maar ook regionaal.

Zeker binnen de regio is het immers van belang om samen met de belangrijkste stakeholders (zorgverzekeraars, gemeenten en verwijzers) afspraken te kunnen maken. Eén aanspreekpunt daarvoor brengt immers helderheid voor alle betrokken partijen om de Juiste Zorg op de Juiste Plek te kunnen realiseren.

Alweer een nieuw Platform of Netwerk denk je wellicht?
Zeker niet! Zonder op de zaken vooruit te lopen zouden bestaande netwerken en activiteiten hierin juist een plek kunnen krijgen om geïnspireerd en goed ondersteund door te kunnen ontwikkelen. Op alle terreinen: op wijk, gemeente of regio niveau.

Het Paramedisch Platform fungeert als een ondersteunend bureau, dat naast kennis en het vertegenwoordigen van de belangen naar de stakeholders toe ook allerlei werkgroepen, netwerken, projecten en activiteiten initieert en faciliteert.

Inmiddels zijn er in het land al vele regio’s bezig met het opbouwen van hun regio Platform. Zo ook in de regio Zuid-Holland Zuid, waar een enthousiaste initiatiefgroep bezig is een eerste solide basis hiervoor te maken.

Zij vindt dat het Paramedisch Platform Zuid-Holland Zuid staat voor:

  • Korte lijnen, samenwerking realiseren, eigen kennis verrijken, toekomstbestendig zijn.
  • Serieuze gesprekspartner zijn voor onze stakeholders.
  • Projecten en innovaties ondersteunen (in samenwerking met Steunpunt KOEL).
  • Het moet iets opleveren voor de patiënt, maar ook voor de zorgverlener.
  • Werken aan substitutie van zorggelden.
  • Samen sterk voor betaalbare kwalitatieve zorg.

In het Platform zijn alle paramedische beroepsgroepen welkom. Zij krijgen hierbij ondersteuning van Steunpunt KOEL, de Regionale ROS.

Ben je benieuwd naar de initiatiefgroep en haar missie, visie en de doelstelling die zij voor ogen heeft? Open de bijlage en lees verder.

En ben jij werkzaam in de regio ZHZ en wil je vanuit je paramedisch vakgebied ook bijdragen aan kwaliteit van zorg en invloed hebben op het Platform en de regio-agenda?

Toon je betrokkenheid bij Paramedisch Platform ZHZ en meld je aan!

  Hoe? Wat?
1. Als geïnteresseerd lid. Je ontvangt regelmatig nieuws, updates en wordt uitgenodigd voor de regionale bijeenkomsten en je stemt mee op de regio-agenda.
2. Als geïnteresseerd lid én mede-initiatiefnemer (kan op wijk, gemeente en/of regio niveau). Meedenkend en uitvoerend op alle niveaus waarin je kwaliteiten/interesses liggen. Voor je inzet wordt het vanaf 2021 mogelijk om trainingen, PE punten als vergoeding tegemoet te zien.


Aanmelden kan via:
s.vanderlinden@steunpuntkoel.nl o.v.v. PMP keuze 1 of PMP keuze 2.

Een datum en een prikkelend programma volgt zo spoedig mogelijk. De initiatiefgroep hoopt in het nieuwe jaar tijdens een online-bijeenkomst andere enthousiaste paramedici welkom te heten.