Log in

Ter gelegenheid van de Europese Dag van de Logopedie op 6 maart 2021 met het thema eHealth, lanceert het Lectoraat Logopedie van de Hogeschool Utrecht de Handreiking Online Logopedie bij kinderen met een spraak- en/of taalstoornis.

In deze handreiking heeft het Lectoraat Logopedie-Participatie door Communicatie van Hogeschool Utrecht kennis voor succesvolle online logopedie gebundeld. Er worden tips, succesverhalen en de ervaren belemmeringen van logopedisten, verzameld uit literatuuronderzoek, desk research en focusgroepen besproken.

Vorig jaar zomer is jullie gevraagd om input voor deze handreiking aan te leveren door middel van het invullen van een vragenlijst.

Download de Handreiking Online Logopedie bij kinderen met een spraak- en/of taalstoornis hier.

Heb je vragen over de handreiking?
Neem dan  contact op met het Lectoraat Logopedie van de HU via