Log in

Zes paramedische beroepsgroepen gaan gezamenlijk een learning community opzetten. Het doel: delen van kennis en expertise op het gebied van de ontwikkeling van kwaliteitstandaarden en richtlijnmethodologie in het algemeen.

Richtlijnen vormen een belangrijke basis voor een goede kwaliteit van zorg. De NVLF is daarom samen met vijf andere paramedische beroepsgroepen in maart gestart met de ontwikkeling van richtlijnen met als onderwerp kwetsbare ouderen en dementie. Dit project is een samenwerking tussen zes paramedische beroepsgroepen; het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Ergotherapie Nederland (EN), de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten (NVH) en de NVLF. Het project wordt gefinancierd vanuit ZonMw.

Learning community

Parallel aan de activiteiten rondom de ontwikkeling van de richtlijnen loopt de opzet van een learning community. De learning community betreft een gezamenlijke aanpak tussen de zes paramedische beroepsgroepen met als doel het delen van kennis en expertise op het gebied van de