Lees verder

Zes paramedische beroepsgroepen gaan gezamenlijk een learning community opzetten. Het doel: delen van kennis en expertise op het gebied van de ontwikkeling van kwaliteitstandaarden en richtlijnmethodologie in het algemeen.

Richtlijnen vormen een belangrijke basis voor een goede kwaliteit van zorg. De NVLF is daarom samen met vijf andere paramedische beroepsgroepen in maart gestart met de ontwikkeling van richtlijnen met als onderwerp kwetsbare ouderen en dementie. Dit project is een samenwerking tussen zes paramedische beroepsgroepen; het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Ergotherapie Nederland (EN), de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten (NVH) en de NVLF. Het project wordt gefinancierd vanuit ZonMw.

Learning community

Parallel aan de activiteiten rondom de ontwikkeling van de richtlijnen loopt de opzet van een learning community. De learning community betreft een gezamenlijke aanpak tussen de zes paramedische beroepsgroepen met als doel het delen van kennis en expertise op het gebied van de ontwikkeling van kwaliteitstandaarden en richtlijnmethodologie in het algemeen. Tegelijkertijd biedt de learning community voor alle partijen mogelijkheden om te inventariseren of er gemeenschappelijke thema’s zijn waarop (de ontwikkeling van een of meerdere richtlijnen) gezamenlijk kan worden opgetrokken.

Knelpunten inventarisatie

In het eerste deel van de learning community staat het proces van een knelpunten inventarisatie rondom de zorg van kwetsbare ouderen en paramedische zorg bij dementie centraal, welke omgezet kunnen worden in concrete uitgangsvragen die beantwoord kunnen worden middels aanbevelingen in een richtlijn. Komende tijd worden diverse methoden ingezet om deze knelpunten in kaart te brengen;

  • Interviews/gesprekken met inhoudsdeskundigen
  • Oriënterend literatuuronderzoek
  • Invitational conference met stakeholders
  • Focusgroepen met zorgverleners en/of patiënten
  • Surveys

Met het opzetten van de learning community en het delen van expertise willen we de richtlijnontwikkeling in zijn algemeenheid binnen de paramedische zorg stimuleren. Sterke paramedische richtlijnen kunnen een meerwaarde zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de paramedische zorg, bevorderen de communicatie binnen de paramedie én daarbuiten en geven inzicht in de waarde van paramedische zorg.

Jeanine Brink is projectlid en richtlijnadviseur namens de NVLF.