Log in
De NVLF was op 14 maart met een aantal vertegenwoordigers uit het bestuur en van het bureau aanwezig tijdens de Landelijke docentendag op de Zuyd Hogeschool in Heerlen. Het was de eerste keer dat de NVLF voor deze dag was uitgenodigd. Het was zeker voor herhaling vatbaar.
Redactie

Er waren een aantal plenaire presentaties. Zo werd tijdens de sessie ‘Logopedie een MerkWaardig beroep’ gezocht naar imagoversterkende en onderscheidende termen, om het vak logopedie te beschrijven. Logopedisten zijn gewend om alles op te sommen wat zij doen, maar wat onderscheid jou nou van een andere zorgverlener? Een interessante opdracht om verder te kijken naar associaties die logopedie zou kunnen oproepen, of associaties die we willen dat het vak oproept. De opgehaalde informatie wordt verder door de hogescholen uitgewerkt.

Tijdens het programmadeel over de samenwerking tussen de NVLF en de hogescholen was de aanvankelijke vraag of wij elkaar nodig hebben. De afgelopen jaren is de samenwerking al versterkt, waardoor al snel bleek dat het antwoord op de vraag ‘ja’ was. Er is vooral gezocht naar intensiveren van de samenwerking en deze samenwerking zichtbaarder maken binnen de hogescholen en het werkveld. Als voorbeeld: bij de herziening van het beroepsprofiel worden de hogescholen betrokken. De wens is uitgesproken om het opleidingsprofiel van