Log in

Op maandag 6 september gaat een nieuwe, anderhalf jaar durende campagne over Samen Beslissen van start. Het is de grootste campagne over dit onderwerp ooit en het brede publiek gaat dit zien en horen op TV, radio, billboards in print en online. Ook in de medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging wordt het thema flink op de kaart gezet.

Door samen te beslissen zijn mensen tevredener over de zorg die zij krijgen en trouwer aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken. Toch gaat het niet vanzelf. Deze campagne geeft zorggebruikers en zorgverleners tips en hulpmiddelen om beter en vaker samen te beslissen. Het campagnebeeld zijn twee mensen, zorgverlener en zorggebruiker, met elkaar in gesprek. Een goed gesprek begint met ‘Hallo’. Een simpel gegeven waar de campagne op is gebaseerd.

Hoe meer mensen