Log in

Dit jaar is de NVLF gestart met de Landelijke Adviesgroep Zorgverzekeraars. Deze adviesgroep is een vervanging van de Logopedie Contractanten Vertegenwoordigers, ofwel LCV-ers.

De Landelijke Adviesgroep Zorgverzekeraars adviseert de NVLF ter voorbereiding op de overleggen met de zorgverzekeraars over de landelijke overeenkomsten logopedie. Tijdens de overleggen met de zorgverzekeraars vertegenwoordigt een afvaardiging van de leden uit de adviesgroep samen met de NVLF de logopedisten.

Er is besloten over de stappen op een adviesgroep omdat de taken van de LCV-ers de afgelopen jaren steeds meer veranderden. Hiervoor zijn meerdere redenen:

  1. Het afsluiten van de meerjarige overeenkomsten maakt dat de frequentie omlaag is gegaan. Het inkoopbeleid wijzigt in de tussenliggende periode minimaal.
  2. Zorgverzekeraars sturen op zoveel mogelijk uniforme paramedische overeenkomsten.