Lees verder

Dit jaar is de NVLF gestart met de Landelijke Adviesgroep Zorgverzekeraars. Deze adviesgroep is een vervanging van de Logopedie Contractanten Vertegenwoordigers, ofwel LCV-ers.

De Landelijke Adviesgroep Zorgverzekeraars adviseert de NVLF ter voorbereiding op de overleggen met de zorgverzekeraars over de landelijke overeenkomsten logopedie. Tijdens de overleggen met de zorgverzekeraars vertegenwoordigt een afvaardiging van de leden uit de adviesgroep samen met de NVLF de logopedisten.

Er is besloten over de stappen op een adviesgroep omdat de taken van de LCV-ers de afgelopen jaren steeds meer veranderden. Hiervoor zijn meerdere redenen:

  1. Het afsluiten van de meerjarige overeenkomsten maakt dat de frequentie omlaag is gegaan. Het inkoopbeleid wijzigt in de tussenliggende periode minimaal.
  2. Zorgverzekeraars sturen op zoveel mogelijk uniforme paramedische overeenkomsten. Tekstueel vinden in de overeenkomsten amper wijzigingen plaatst. Inhoudelijk is minder sturing op de overeenkomsten mogelijk.
  3. Door het ondertekenen van de bestuurlijke afspraken merkt de NVLF dat gesprekken met de individuele zorgverzekeraars een andere wending hebben aangenomen. Zo vinden minder overleggen per beroepsgroep plaatst en zijn er meer landelijke overleggen met alle betroken partijen zoals de zorgverzekeraars, PPN, KNGF en VWS. Het kostenonderzoek en de werkagenda’s van de paramedische beroepsgroepen zijn daar een voorbeeld van.
  4. Het accent komt meer te liggen op beroep-specifieke aspecten zoals de inkoop van de kwaliteitsinstrumenten, invullen van een plusmodule, etc.

Wie is de adviesgroep?

De adviesgroep wordt zo breed mogelijk samengesteld zodat deze een afspiegeling is van de leden van de NVLF werkzaam in de verschillende werkvelden en regio’s. Er wordt rekening gehouden met:

  1. Praktijkhouders met én zonder een eerstelijnsovereenkomst bij één of meerdere zorgverzekeraars.
  2. Leden werkzaam in een zorginstelling met een eerstelijnsovereenkomst.
  3. Regionale spreiding van de werkplekken.

Binnen de adviesgroep wordt een vast groepje van twee of drie leden geformeerd die gedurende het jaar benaderd kunnen worden om aanwezig te zijn bij een overleg met een zorgverzekeraar.

Vacatures adviesgroep

De LCV-ers nemen automatisch zitting in de adviesgroep. Daarnaast zoekt de NVLF nog twee nieuwe leden. Bij voorkeur is dat een lid die werkzaam is in een instelling met een eerstelijns overeenkomst logopedie bijvoorbeeld een logopedist werkzaam in een verpleeghuis, VG-instelling of ziekenhuis.

Ook zijn we nog op zoek naar een praktijkhouder.

Heb je interesse? Neem dan contact op met het verenigingsbureau in Woerden via logopedie@nvlf.nl.

Klik hier voor de taakomschrijving van de Landelijke Adviesgroep Zorgverzekeraars.

Eind januari heeft de eerste bijeenkomst van de adviesgroep plaats gevonden. De deelnemers kijken terug op een goede en constructieve eerste bijeenkomst.