Log in

Sinds vorig jaar is het landelijke Stemplatform opgericht. Het doel is om de stemzorg in Nederland en Vlaanderen met elkaar te verbinden. Het platform is gericht op zowel patiënten als stemprofessionals. Om dit te bereiken is er contact gezocht met andere stemprofessionals, m.n. KNO-artsen en de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen (NVZ). Deze werkgroep werd uitgebreid met een KNO-arts, een zangpedagoog (NVZ) en een collega-logopedist. Dit resulteerde in de lancering van een landelijke website: www.stemplatform.nl.

Op deze site is een gedeelte met informatie voor patiënten en een gedeelte met informatie voor stemprofessionals. Belangrijk is de zoekmachine waarmee patiënten stemprofessionals kunnen vinden. Er is betrouwbare informatie over stemproblemen te vinden, tips voor een gezonde stem en een woordenboek met termen op stemgebied. Ze kunnen een gratis online (zang)stem-, en ademtest invullen. Voor stemprofessionals is er een overzicht van stemcursussen, symposia, congressen, nieuws en succesverhalen.

Het Stemplatform zoekt samenwerking