Lees verder

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heeft het bureau van de NVLF de enquête ‘Vacatures & wachtlijsten logopedie’ uitgezet onder de leden. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de enquête niet alleen verspreid onder leden die werkzaam zijn in de eerste lijn. Omdat wij steeds vaker signalen ontvangen dat het in andere werkvelden ook moelijker wordt om vacatures in te vullen, hebben wij ook leden die in een zorg- of onderwijsinstelling werkzaam zijn gevraagd deel te nemen. Uiteindelijk hebben 699 logopediepraktijken, zorg- en onderwijs instellingen de enquête ingevuld.

Uit de enquête blijkt dat de logopedische zorg nog altijd onder druk staat. 81% van de eerstelijns logopediepraktijken hebben momenteel een wachtlijst. Bijna de helft heeft een wachtlijst langer dan een jaar, waardoor patiënten te lang moeten wachten op zorg. Dit is onder andere het gevolg van een nog altijd hoog aantal moeilijk vervulbare vacatures. In de eerstelijns logopediepraktijken heeft 60% moeilijk vervulbare vacatures, dat is 10 % meer dan vorig jaar. In de zorg- en onderwijsinstellingen is dat respectievelijk 46% en 25%. Door een vacatureoverschot komt de logopedische zorg onder druk te staan. Veel logopedisten zijn het afgelopen jaar van baan gewisseld. In de logopediepraktijk en de zorginstelling is de daarbij de voornaamste reden de hoge werkdruk en administratieve lasten. Logopedisten in het onderwijs zeggen hun baan op met als reden pensioen of carrière switch.

Om de problematiek rond de logopedische zorg in Nederland snel inzichtelijk te maken voor stakeholders zoals zorgverzekeraars en overheden, hebben we wederom een infographic laten maken. Een geïllustreerd overzicht van de belangrijkste conclusies.

Bekijk hier de infographic: