Log in

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heeft het bureau van de NVLF de enquête ‘Vacatures & wachtlijsten logopedie’ uitgezet onder de leden. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de enquête niet alleen verspreid onder leden die werkzaam zijn in de eerste lijn. Omdat wij steeds vaker signalen ontvangen dat het in andere werkvelden ook moelijker wordt om vacatures in te vullen, hebben wij ook leden die in een zorg- of onderwijsinstelling werkzaam zijn gevraagd deel te nemen. Uiteindelijk hebben 699 logopediepraktijken, zorg- en onderwijs instellingen de enquête ingevuld.

Uit de enquête blijkt dat de logopedische zorg nog altijd onder druk staat. 81% van de eerstelijns logopediepraktijken hebben momenteel een wachtlijst. Bijna de helft heeft een wachtlijst langer dan een jaar, waardoor patiënten te lang moeten wachten op zorg. Dit is onder andere het gevolg van een nog altijd hoog aantal moeilijk vervulbare vacatures.