Lees verder
De maatregelen van de overheid om verspreiding van het Coronavirus te beperken heeft ook invloed op de bijeenkomsten van de kwaliteitskringen. Zowel de NVLF als het KP krijgen hier vragen over van kkb’ers en kringleden.

Moeten we de bijeenkomst nu wel of niet door laten gaan? Het lukt ons niet om voor 1 april bij elkaar te komen, wat nou als ik mijn jaarplan niet op tijd indien? Ondertussen kost het omschakelen naar telelogopedie, of een compleet andere invulling van je werkzaamheden in een instelling ook tijd. In dit nieuwbericht informeren we jullie graag over de mogelijkheden.

De kring kan niet bij (fysiek) elkaar komen. Wat kan je doen?

  • Zet digitale hulpmiddelen in om de bijeenkomst door te laten gaan;
  • Verplaats de bijeenkomst naar een moment later in het jaar;
  • Annuleer de bijeenkomst (als dit  niemand in de problemen brengt voor zijn herregistratie).

Digitale hulpmiddelen inzetten:
Gaat de bijeenkomst digitaal door, dan zijn er een aantal tips die we graag willen delen.

  1. Gebruik de mute knop als je niet aan het woord bent, dan hebben andere deelnemers geen last van achtergrondgeluiden. Wel weer aanzetten als je iets wilt inbrengen natuurlijk.
  2. Zorg ervoor dat kringleden om de beurt aan het woord zijn. Dat kan je bijvoorbeeld doen, door steeds een rondje langs alle kringleden te maken. Laat daarnaast het kringlid dat aan het woord is uitpraten. Zo voorkom je dat delen van wat wordt gezegd wegvallen.
  3. Gebruik de mogelijkheid om je scherm te delen, zodat iedereen de agenda of bijv. de ingebrachte casus of stappenplan voor casuïstiek kan zien. Zo is het makkelijker om te volgen wat wordt besproken.
  4. Verdeel de groep voorafgaand aan de vergadering alvast in subgroepen, bijv. als je casuïstiek gaat bespreken.
  5. Kies een onderwerp dat nu relevant is voor de kringleden. Ook als dit niet in het jaarplan stond.
  6. Verloopt de avond net iets minder productief dan je graag zou willen? Dat is dan maar zo. Het online leren werken, vraagt nu eenmaal wat tijd en aandacht.

Bijeenkomst annuleren
Wij hebben de punten niet nodig, dus willen een bijeenkomst annuleren, maar dan komen we niet aan de minimaal vereiste 4 bijeenkomsten dit jaar.

Ook dat is geen probleem. ADAP zegt hierover: “Wanneer in 2020 bijvoorbeeld 2 of 3 IO-bijeenkomsten, al dan niet op digitale wijze, worden georganiseerd, dan kunnen voor de gehouden IO-bijeenkomsten gewoon de punten worden geaccrediteerd.”

Te laat met het jaarplan
In maart stond een bijeenkomst van de kring gepland om het jaarplan te maken. Door de corona-maatregelen konden wij niet bij elkaar komen. Wat nu?

Meldt dit bij ADAP, dan kan er een andere afspraak voor jouw kring worden gemaakt. ADAP zegt hierover: “Uitgangspunt is dat IO bijeenkomsten niet achteraf kunnen worden geaccrediteerd. Vandaar de datum van 1 april. Toch lossen wij dit samen met u voor de kwaliteitskring op. Vanwege de coronaperikelen is uitstel mogelijk tot 1 juni 2020.”

Een ander onderwerp kiezen
We kunnen ons voorstellen dat de onderwerpen uit het jaarplan niet allemaal meer even relevant zijn. Misschien wil je het met de kring hebben over online behandelen of de logopedische behandeling van coronapatiënten. Dat kan! Het is altijd mogelijk om op basis van de actualiteit een onderwerp in het jaarplan te wijzigen. Je hoeft dan geen nieuw jaarplan in te dienen. Zorg er wel voor dat uit de notulen blijkt dat jullie voor een ander(e) onderwerp, doel en/of verbetermethodiek hebben gekozen dan in het jaarplan.

De NVLF is momenteel in overleg met het KP of we, bij wijze van compensatie, punten kunnen toekennen voor de bijeenkomsten die niet door kunnen gaan in de periode van 1 maart tot 1 juni (of zolang de maatregelen duren). Dit om te voorkomen dat logopedisten in de problemen komen voor hun herregistratie.

Daarnaast voeren we het gesprek over de mogelijkheden om de extra inspanningen rondom online behandelen te belonen, door deze te scharen onder een van de overige deskundigheid bevorderende activiteiten. Zodra hierover nieuws te melden is, zullen we jullie informeren.

Heeft jouw kring nog een creatief idee waarmee we bovenstaande kunnen aanvullen, laat het dan ook vooral weet. Laten we elkaar helpen!